Image

Respecta as Recomendacións

Todos os establecementos participantes traballan en garantir a seguridade e cumpren cos requisitos esixidos en materia Covid-19 para manter as máximas garantías de seguridade e hixiene.

É responsabilidade de todas e todos